Sosiaali- ja diakoniatyöLontoon suomalaisen kirkon sosiaali- ja diakoniatyön tavoitteena on edistää Iso-Britanniassa ja Irlannissa asuvien ja vierailevien suomalaisten hyvinvointia tarjoamalla tukea ja palveluja omalla äidinkielellä. Työn rungon muodostavat tapaamiset ja keskustelut, kirkolla kokoontuvat ryhmät, koti- ja laitoskäynnit sekä laivavierailut.

Ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy on merkittävä osa sosiaali- ja diakoniatyötä. Kirkon työntekijöiden kanssa voit pohtia ja keskustella elämäntilanteestasi. Myös neuvonta, ohjaus ja informointi kuuluvat oleellisesti ennaltaehkäisevään työhön. Moniammatillista yhteistyötä teemme suurlähetystön, konsulaatin, eri suomalaistahojen sekä paikallisten ja suomalaisten viranomaisten kanssa.

Ympäri Brittein saaria asuvat ystäväverkoston jäsenet ovat suurena apuna suomalaisten tavoittamisessa ja tiedon välittämisessä.

Lontoon suomalaisen kirkon sosiaali- ja diakoniatyön vastuuhenkilö on sosiaalikuraattori Leena Miettinen.