LaivatyöLaivavierailut ovat oleellinen osa Lontoon suomalaisen kirkon viikoittaista elämää. Laivojen minimoitu miehistö, vähäinen vapaa-aika, nopeat purku- ja lastausajat sekä ympäri vuorokauden jatkuva työtahti satamissa ja laivoilla ovat johtaneet siihen, että merenkulkijat ennättävät harvoin vierailemaan kirkolla. Lontoon merimieskirkon henkilökunta tapaakin suomalaiset merenkulkijat pääsääntöisesti laivalla.

Vierailun yhteydessä laivalle viedään uusimpia suomalaisia lehtiä, vaihdetaan kuulumiset ja keskustellaan monista elämään liittyvistä asioista. Mahdollisuuksien mukaan tavataan koko aluksen henkilökunta - niin messissä ja kannella kuin brygalla ja konehuoneessa.

Pyrimme palvelemaan kaikkia Lontoon lähisatamiin saapuvia suomalaisia laivoja sekä suomalaismiehistöä muilla laivoilla. Linjalaivojen aikataulut ovat tiedossamme. Muiden laivojen osalta saamme päivittäin tiedon faxilla. Ilmoittamalla kirkolle etukäteen laivanne tulosta varmistatte, että palvelumme pelaa. Pääsääntöisesti tulemme aina, kun voimme.

Jos laivahenkilökunnalla on aikaa lähteä käymään maissa kirkolla, ostoksilla tai retkellä, tämä pyritään järjestämään. Kirkolle kannattaa ottaa yhteyttä etukäteen asian järjestämiseksi.

Mikäli haluatte laivallenne seilaavan laivakuraattorin/laivapapin, voitte tiedustella asiaa Suomen Merimieskirkon keskustoimistosta. Katsokaa tarkemmin laivakuraattoritoiminnan sivuja.